fredag 8 augusti 2008

S

Upphöjelse

Organisation= rationellt och aktiverade många bra

Vetenskaplig sanning = flera olika som fått rätt i historia (romantiskt), plasma, Uppvärmningseffekt, praktiska uppfinningar (vi slår Norge)

Popularisering (tidskrifter, popularisering av komplext innehåll mm)

Dåligt

Självmedvetande
Sveriges kvinnor
Byråkrati
Juridik/lag
Hyckleri

http://vardmedicin.blogspot.com/

http://jordbavningskatastrof.blogspot.com/